Furnizime publike

Машинска инсталација за радиаторско греење и котларница на течно гориво на дел од основните училишта во територија на Општина Липково; Изградба на отворено спортскo игралиштe во ПОУ ,,Култура,, с.Ропаљце

Rekonstruimi dhe rehabilitimi i rrugës lokale përgjatë fshatit Sllupçan

Rregullimi i një zone pikniku në fshatin Mateç

Rekonstruimi dhe rehabilitimi i rrugës lokale f. Vishtic – f. Mateç

Furnizimi publik për përgatitjen e dokumentacionit teknik në fushën e infrastrukturës

Furnizimi publik për blerjen e drunjëve (Fidanëve) për rregullimin e ambientit të Komunës së Likovës

Furnizimi publik për blerjen e pllakave të betonit, rërës dhe tamponit