Seancat e këshillit Komunal të Komunës së Likovës

Këtu do të postohen të gjitha informacionet lidhur me seancat e këshillit Komunal të Komunës së Likovës, rendi i ditës, vendimet e sjellura, fletorja zyrtare e kështu me rradhë.