Aktivitete

Bekatonizohet edhe një rrugë tjetër në f.Vaksincë (Foto)

-Ditë gëzimi në familjen Arsim Maliqit f.Mateç
Komuna e Likovës me në krye kryetarin z.Arifi, ka të nënshkruar memorandum bashkpunimi me Qendren e Solidaritetit dhe Avancimit për ndërtimin e shtëpive dhe aktiviteteve të ndryshme, Komuna e Likovës participon me 2500 eu për çdo shtëpi të ndërtuar dhe ndihmë administrative për shtëpi të ndërtuar.

– Ta gëzoni !

Kryhet dhe një shtëpi tjetër në f.Mateç (Foto)

-Ditë gëzimi në familjen Arsim Maliqit f.Mateç
Komuna e Likovës me në krye kryetatin z.Arifi, ka të nënnshkruar memorandum bashkpunimi me Qendren e Solidaritetit dhe Avancimit për ndërtimin e shtëpive dhe aktiviteteve të ndryshme, Komuna e Likovës participon me 2500 eu për çdo shtëpi të ndërtuar dhe ndihmë administrative për shtëpi të ndërtuar.

– Ta gëzoni !

Vazhdon bekatonizimi i rrugëve (Foto)

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po realizohet me sukses, do të bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim.

– Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Filloi të shtrohet rruga me pllaka të betonit te familja Ameti dhe Isufi në f.Mateç (Foto)

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po vazhdon, ku po bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim,,

– Filloj shtruarja e rrugës në f.Mateç tek familja Isufi dhe Ameti, ku komuna ua siguron materjalin e nevojshëm, ndërsa banorët punën e dorës.

– Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Bëhet shtruarja e rrugës në hyrje të xhamisë së f.Izvor-Burim (Foto)

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po vazhdon, ku po bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim,,

– Përfundoj shtruarja e rrugës në hyrje të xhamisë së f.Izvor – Burim, ku komuna ua siguron materjalin e nevojshëm, ndërsa banorët punën e dorës.

– Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Vazhdojme me bekatonizimin e rrugëve (Foto)

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po realizohet me sukses, do të bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim.

– Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Po bekatonizohen rrugët në f.Mateç

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave fillone per vitin 2019, do të bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim,,

– Filloj shtruarja e rrugës së familjes Aliji dhe Ismaili në f.Mateç, ku komuna ua siguron materjalin e nevojshëm, ndërsa banorët punën e dorës.

– Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.