Thirrje për pаrashtrim të ofertave / Повик на поднесување на понуди