Anketa publike

Më poshtë i keni dokumentacionet për anketën publike për projektin arkitekktoniko-urbanistik për kompleksin memorial në f.Sllupçan, Komuna e Likovës.