Informim nga Shtëpia e Shëndetit-Likovë

– Të nderuar qytetarë të Komunës së Likovës,


– Shtëpia e Shëndetit me rolin e saj kyç gjithmon e ka treguar veten se sa është e nevojshme për të gjithë neve. Andaj duke filluar nga sot të gjitha Rastet Urgjente (të komplikuara) të cilat paraqiten gjatë orës policore ju ftojmë që të lajmëroheni në numrat tonë të telefonit (të shënuara më poshtë), ku më pastaj ne me ambulancë do të vijmë tek vendi i duhur ku gjendeni ju si pacient. Ju lutem që ti respektoni rregullat sa i përket virusit COVID-19, dhe që sa më shpejtë kjo gjendje jo e pëlqyeshme të largohet. Koordinimi jonë me të gjithë juve duhet të jetë me patjetër ekuivalent dhe i përshtatshëm. Cekim se shërbimet e tona janë 24 orë kompetent për kryerjen e detyrës tonë përkatëse.


– Numrat e telefoneve kujdestar: 031-426-928 dhe 071-387-648.


– Ju falënderojmë paraprakishtë,


– Shtëpia e Shëndetit – Likovë.