Formularët e nevojshëm për lëvizje në orën policore (Shkarko)

Në vazhdim do të shfaqim formularin që juve do të ju shërbej si shabllon i cili duhet plotësuar pas dorëzimit të kërkesës deri te shabi i krizës në Komunën e Likovës dhe shpalljes së listës nga ana e shtabit të krizës të Komunës së Likovës për kompanitë (marketet) që i plotësojnë kushtet e shërbimit mobil brenda orës policore.