Xhezmi Musliu

Udhëheqës i sektorit të Urbanizmit, punë komunale dhe ZHEL