Z.Arifi në mbështetje të personave me nevoja të posatçme (Foto)

“Kryetari i Komunes se Likoves, m-r Erkan Arifi angazhohet per permisimin e kushteve te personave me nevoja te posacme”,

Sot, Kryetari i Komunes se Likoves, m-r Erkan Arifi, mbajti takim me perfaqesues te Shoqates per promovim dhe zhvillim te shoqerise “Inkluziva” , e cila ne bashkepunim me Ministrine e vetqeverisjes lokale dhe UNDP, po realizon nje projekt, te financuar nga Komisioni Europian, me te cilin do ti mundesohen informata te qaseshme publike per personat me nevoja te posacme, si permes web faqeve zyrtare te komunave, po edhe permes metodave -menyrave tjera.

Kryetari i siguroi ata se do ken mbeshtetjen maksimale nga ai ne kete drejtim, pasi per ate, ajo kategori njerzish jane me prioritet edhe do te jap maksimumin nga mundesite qe ka qe te jet sa me afer tyre dhe ne sherbim te tyre.

Gjitheashtu, Kryetari i informoi ata se po ben perpjekje te vazhdueshme qe se pari te zgjidhet problemi me catine ne Qendren per perkujdesje te femijeve me nevoja te posacme ne f.Orizare, dhe sa me shpejte qe eshte e mundur te filloj edhe te funksionoj, por kuptohet se eshte ne kompetenca te Ministrise per pune dhe politike sociale.

Me rrespekt,

Sherbimi per informim i Komunes se Likoves.
FB_IMG_1517437402328

FB_IMG_1517437399368

FB_IMG_1517437396879

Get fresh, free, weekly publications on book writing, self publishing, and online marketing fro check out the post right here do my homework for me her here